اهمیت و نحوه سرویس درب آسانسور 

بطورکلی سالانه بیش از 200هزار بار  باز یا بسته می‌شود پس بایستی با سرویس به موقع جان افراد را در هر بار باز و بسته شدن به خطر نیاندازیم. سرویس کامل بالابر ماهانه بایستی انجام گیرد که تقریبا یک ساعت طول خواهد کشید پس سرویس درب آسانسور  حدودا یک ربع هم طول نخواهد کشید.

همانطور که گفته شد درب آسانسور یکی از اجزای بسیار مهم و ضروری است زیرا هم جنبه ی ایمنی هم تزیینی دارد که اگر به موقع سرویس نشود یا درست نگهداری نشود موجب خرابی در نتیجه احتمال وقوع خطرات جانی و مالی را در پی دارد. جهت نصب نیز بایستی مانند دیگر قسمتهای آن از متخصصین ماهر کمک گرفت تا خسارت احتمالی ناشی از بی دقتی افراد غیر ماهر را به حداقل برسانند.

سرویس درب

سرویس درب :

  1. کابین: دربهایی که روی کابین نصب شده‌اند
  2. طبقات: دربهایی که در محل ورودی طبقات نصب شده‌اند.

چه مشکلاتی سرویس به موقع درب آسانسور را ضروری می‌کند؟

  • باز یا بسته شدن سریع درها
  • تاخیر در باز یا بسته شدن
  • بصورت نیمه باز یا بسته شدن
  • عملکرد اشتباه سنسورها

مراحل سرویس درب طبقات و کابین

  • سرویس یا بازدید کارکرد دقیق مکانیسم سر دربها
  • هماهنگ بودن دربهای طبقات و کابین
  • سرویس کفشک ها و قرقره
  • نظافت شیارهای سیل هنگام سرویس